Hội Thi Tiểu Thương Công Tác Bảo Vệ Môi Trường – Cấp Thành Phố

Với mục đích nâng cao ý thức tiểu thương nói riêng và người dân nói chung về việc bảo vệ môi trường. Hội thi năm nay được tổ chức rất chuyên nghiệp và thành công ( With the aim of raising awareness in particular small businesses and the general public about environmental protection. The competition…

0908 9191 84
chat-active-icon
chat-active-icon