Túi ni-lông tự phân hủy sinh học Gimex II

Một số điểm khác nhau giữa túi ni-lông thường và túi ni-lông tự phân hủy sinh học

Các bước của quá trình tự phân hủy sinh học của túi ni-lông.

Các câu hỏi thường gặp

10 size túi công ty đang sản xuất và cung cấp cho thị trường chợ

Dạng quai xách ( dạng T-shirt )

Kích cở  20 x 30 : 250-290 cái ; 24×40 : 150-200 cái ; 26×45 : 110-150 cái ; 30×50 : 100 – 120 cái, 35×60 : 65-80 cái

40×70 : 40-55 cái

Dạng đục lỗ ( hột xoài )

Kích cở  20 x 30 : 230-270 cái ; 24×40 : 140-170 cái ; 26×45 : 120-140 cái ; 30×50 : 100-120 cái

0908 9191 84
chat-active-icon
chat-active-icon