Hội Thi Tiểu Thương Công Tác Bảo Vệ Môi Trường – Cấp Thành Phố

Với mục đích nâng cao ý thức tiểu thương nói riêng và người dân nói chung về việc bảo vệ môi trường. Hội thi năm nay được tổ chức rất chuyên nghiệp và thành công

( With the aim of raising awareness in particular small businesses and the general public about environmental protection. The competition this year was very professional and organizational success )

Đúng 7h sáng. Hội trường đã đông anh chị em tiểu thương 24 quận huyện.

( At 7am. Stands packed siblings traders 24 districts in HCM City )

Túi nilong tự phân hủy sinh học Gimex2 – Được sử dụng dung 1 tình huống ứng xử.

Biodegradable plastic bags by the sponsor company Gimex2

Túi nilong tự phân hủy sinh học Gimex2 – Được sử dụng dung 1 tình huống ứng xử.

Biodegradable plastic bags by the sponsor company Gimex2

Túi nilong tự phân hủy sinh học Gimex2 – Được sử dụng trong phần thi ” Người tiêu dùng thông minh ”

Biodegradable plastic bags by the sponsor company Gimex2 ( Strong plastic bag )

Túi nilong tự phân hủy sinh học Gimex2 – Được sử dụng trong phần thi ” Người tiêu dùng thông minh ”

Biodegradable plastic bags by the sponsor company Gimex2 ( Strong plastic bag )

Kết thúc chung cuộc. Quận 5 dành giải nhất chung cuộc toàn đoàn

( The final end. District 5 won Best Overall the whole group )

0908 9191 84
chat-active-icon
chat-active-icon